Kontakt/Funktionärer

Senast uppdaterat 2021-09-12.

Adress för papperspost (inkl. försäkringsanmälan) till spelmansförbundet är:

Östergötlands Spelmansförbund
c/o Ingrid Karlsson,
Säterslund 613,
591 78 Klockrike

Föreningen Östergötlands Spelmansförbund, organisations-nr 822003-5540. Plusgiro 496 31 09-6


Spelmansförbundets styrelse kan du kontakta enligt nedanstående:

Hela styrelsen (inkl. suppleanter och revisorer): styrelsen(at)ostgotaspel.se

OrdförandeKlaas Wijmaordforande(at)ostgotaspel.se073-271 30 67
SekreterareMonica Jörneskogsekreterare(at)ostgotaspel.se
KassörIngrid Karlssonkassor(at)ostgotaspel.se0707-74 06 65
LedamotClas-Göran Olsonklasseolson(at)telia.com
LedamotStefan Öbergobergingels(at)gmail.com073-5626370


Övriga funktionärer

Suppleant   Evalill Grönberg evelillg(at)gmail.com
Suppleant Knut Eriksson knut.eriksson(at)hotmail.com
Suppleant/Ungdom Rebecka Lindvall rebecka.lindvall(at)telia.com
Suppleant/Ungdom Katja Berglund kb(at)awtm.se

Medlemsärenden: Ingrid Karlsson, medlem(at)ostgotaspel.se 0707-74 06 65
Eller via papperspost: ÖSF, c/o Ingrid Karlsson, Säterslund 613, 591 78 Klockrike

Obs! Alla medlemmar uppmanas att skicka sin e-postadress till förbundet på adress medlem(at)ostgotaspel.se så att medlemsregistret blir uppdaterat och så att förbundet kan skicka aktuell info till Dig som medlem!


Revisorer:          Henrik Schön, Erik Svansbo
Revisorssuppl:      Kristina Samuelsson, kristinahsamuelsson(at)gmail.com
Valberedning:        Tyra Lundberg, Rune Persson och
sammankallande Jan Andersson, jnndrssn4(at)gmail.com

Spelledare: Isabell Svärdmalm spelledare(at)ostgotaspel.se 011-31 98 76

Arkiv, notbibliotek, försäljning:
Hans Norberg         arkivarie(at)ostgotaspel.se 0703-742584, 013-52536

Representant i Linköpingsstämmans kommitté:
Alexandra Lindwall, alexandra(at)linkopingsstamman.se

Hemsidesansvarig: Hans Norberg webb(at)ostgotaspel.se 0703-742584, 013-52536

Redaktör för medlemstidning:
Barbro Wijma redaktor(at)ostgotaspel.se 013-16 22 12

Utskriftsvänlig version