Låtande Tjejer

har spelat, sjungit och dansat tillsammans sedan 1981. Våra instrument är fioler, dragspel, mandolin, mandola, gitarr, cittra, flöjt, sång, rytminstrument. Vi framträder både som hel grupp och i mindre grupper.

så här jobbar vi

Mest har vi hållit på med den lokala östsvenska musiken och visorna i sydöstra Sverige, främst Östergötland, Småland och Sörmland. Där har flera av oss våra rötter. Några av oss har dessutom rötter i Blekinge, Skåne, Lappland och England, det sätter en del spår. Våra förebilder är spelmän/folksångare som vill vårda den lokala traditionsmusiken till dans, traditionellt sångsätt och lokala danstraditioner.

Vi har stort intresse för miljöerna kring den traditionella musiken/sången/dansen. Inte minst intressant är den funktion detta har haft och har i samhället. Vi brukar berätta om det när vi får möjlighet. Några av oss har arbetat med dokumentation och studerat källor med traditionellt material.

inspelat och skriftligt material

Vi har medverkat i produktionen av Utbildningsradions Visor i Östergötland och vid utgivningen av lokalt vismaterial inom Östergötlands Spelmansförbund.

Vi har medverkat i lokala radioprogram.

Vi har egen hemsida på Internet.

Vi har dokumenterat oss själva på video.

vi framträder med olika slags program

Underhållningsprogram med musik, sång och småprat kring låtar/visor, ibland korta inslag av dansvisning som exempel på funktion. Barnprogram.

Familje/festprogram, där publiken också deltar i enkla gruppdanser. Visstugor - där man sjunger för och med publiken.

Låtutlärning i workshop/kurser med mera.

Pris för våra program

Vårt normalpris för ett program är 3.000 kr (är avståndet långt så tillkommer reseersättning). Betalningen går till vår ideella förening, inga sociala avgifter tillkommer (F-skattesedel finns). Om vi särskilt vill stödja något arrangemang sänker vi priset, vid vissa tillfällen spelar vi också helt ideellt.

kontaktpersoner

Miriam Berger, tel 076-83 57 432
e-post: mirjam.berger@comhem.se

Birgitta Lundin, tel 0123-350 08
e-post: gittan.lundin@telia.com

Låtande Tjejer samarbetar med Studieförbundet Kulturens.