Nyhetsarkiv

JUSTNU problem med vår mejl @ostgotaspel.se

den 21 september 2021

Mejl till @ostgotaspel.se ur funktion just nu. Åtgärder är på gång!

Zornmärkeskurs - öva på att spela upp

den 15 september 2021

Inför Zornmärkesuppspelningarna i Linköping sommaren 2022 anordnar ÖSF kurs i hur man kan förbereda sig. Första tillfälle 17 oktober i Linköping. Finns lediga platser. Kontakta Stefan Öberg obergingels@gmail.com

Linköpingsstämman 21 nov. se Kalendarium

den 12 september 2021

--

Valdresspringar helg 23-24 okt. se Kalendarium

den 12 september 2021

--

Bauerstämman, Bunn, strax söder Gränna

den 12 september 2021

12-13 November 2021

Fredag 12/11 19.00 Förstämma
Lördag 13/11 13.00 till sent: buskspel, kurs
Bokning av rum(endast hela helgen) från 1 oktober.
På BauerGården Gästgiveri & konferens
036-540 06 bauergarden.se

Folkmusikfestivalen i Norrköping

den 12 september 2021

8-9 oktober
Se Östgötaspel Nr.3 sid 11

Östgötaspel 2021 Nummer 3 publicerad

den 2 september 2021

Välj flik Östgötaspel-> 2021 Nr.32 (.31 hög upplösning)

ERRATA (tryckta upplagan): Manusstopp
bidrag för nummer 2021.4 är 21-11-24