Spelmansförbundets arkiv förvaras sedan våren 2009 hos Föreningsarkivet i Linköping, som ligger i Linköpings stadsbibliotek. ÖSF är nu medlemsförening i Föreningsarkivet och deponerar våra handlingar där, dvs. ÖSF äger fortfarande arkivhandlingarna.

Det som lämnats för arkivering är förbundets föreningshandlingar från 1927 t.o.m. ca 2005, dvs. protokoll, korrespondens (främst före 1980-talet), medlemsförteckningar, räkenskaper, Östgötapolskan och Östgötaspel. Dessutom finns fotografier, inspelningar och musikmaterial som insamlats eller skänkts, bl.a. från olika spelmän, samt de äldre delarna av notsamlingen.

Handlingarna är tillgängliga för förbundets medlemmar enligt följande regler som beslutats av styrelsen 2014-01-13:

- Arkivet är tillgängligt för alla medlemmar i Östergötlands spelmansförbund, genom att man kontaktar expeditionen för Linköpings föreningsarkiv, som ligger i Linköpings stadsbibliotek. Man kan då få titta på materialet i bibliotekets forskarsal.

- Om en medlem önskar kopior ur arkivet eller vill lyssna på en inspelning, så kontaktar man förbundets utsedda arkivarie, som hjälper till med det.

- Arkivet är inte tillgängligt i bibliotekets forskarsal för andra personer än medlemmar i Östergötlands spelmansförbund. Icke medlemmar måste gå via styrelsen för att ta del av arkivet. Större kopieringar till icke medlemmar kan vi göra mot en avgift.

- Hemlån ur arkivet är bara tillåtet för styrelsemedlemmar eller personer med fullmakt (på papper) från styrelsen, t.ex. förbundets arkivarie. Hemlån kan t.ex. vara aktuellt vid större kopieringar (av inspelningar eller papper), eftersom föreningsarkivet endast kan bistå med enstaka papperskopior mot avgift. Styrelsemedlemskap kan styrkas med kopia av årsmötesprotokollet.


Praktiska tips och arkivförteckning
Ett enkelt sätt att skaffa sig kopior är att ta foton med egen kamera eller mobil.

För att veta vad som finns, och för att kunna beställa fram handlingarna är det bra att titta på arkivförteckningen i förväg. Där ser man vilket arkivsignum (arkivkod) det man söker har. Du får hjälp på Föreningsarkivet att tolka förteckningen. Förteckningen finns där, men också här:

http://www.ostgotaspel.se/pdf/OSF_arkivforteckning_version_2014-04-06.pdf


För att komma till Östergötlands spelmansförbunds arkivhemsida använd länken här:

http://www.ostgotaspelarkiv.se/

Om du undrar något eller behöver hjälp får du gärna kontakta förbundets arkivarie Hans Norberg på 0703-742584, 013-525 36 eller e-post: hansnobe(at)hotmail.com Alternativt kontakta Katarina Hammarström 0158-80 17 06 eller e-post: kaham(a)telia.se Stora delar av notbiblioteket finns fortfarande hos förbundets arkivarie Hans Norberg och kan lånas genom att kontakta honom.