I Östergötland finns en mängd återkommande stämmor, folkmusikfestivaler, folkmusiktävlingar och andra spelträffar. För att få veta exakt vilket datum de äger rum ska du titta på sidan ”Kalendarium” där de publiceras så snart de är aktuella. Här finner du däremot en allmän sammanställning över de olika evenemangen under året i ungefärlig kronologisk ordning.


VÅR och HÖST

Folkmusikcafé i Linköping
En onsdagskväll i månaden. Visstuga, buskspel, dans till spellista, ofta även kort danskurs. Plats: Hemslöjdsgården, Läroverksg. 7, Linköping. Arrangör: Folkmusik i Linköping, http://www.folkmusik.nu/

MARS/APRIL

Årsmöte, med allspel och konsert. Plats varierar.

MAJ

Linköpingsstämman
Vanligen i maj Plats: Landerydssgården Linköping. Arrangör: ÖSF och Folkungagillet. Info: http://www.linkopingsstamman.se eller Lisa Hellsten, lisahellsten(a)hotmail.com, tel. 013-401 23 och Bengt Tillman bengt.tillman(a)gmail.com, tel. 070-333 67 09

>>>>>>>>>>>>

JUNI

JULI

AUGUSTI

Spelmansstämma i Brevens Bruk
Första lördagen i augusti, Spelmansstämma i Brevens Bruk, samarrangemang med Sörmlands Spelmansförbund och Örebro Läns Folkmusikförbund. info www.olfm.se

Krysanderstämman
Lördag i slutet av augusti. Plats: Ask-Ekebyborna Hembygdsgård. Arrangör: Ask-Ekebyborna hembygdsförening. Musikalisk ledare är Peter Berry.


SEPTEMBER

Spelmansstämma i Slaka
Första lördagen i september. Plats: Slaka Hembygdsgård. Arrangör: Kulturkraft Slaka och ÖSF. Info: Peter Lundberg, 013-503 87


OKTOBER

Norrköpings Folkmusikfestival
Andra helgen i oktober. Arrangör: Folkmusik i Linköping, info:


NOVEMBER

Höstträff
Plats: varierar. Arrangör: ÖSF. Info: Ordförande Klaas Wijma 073-271 30 67, och denna hemsida.