Korröfestivalen

2019-07-25

Korröfestivalen; 25 - 27 juli

kurser; 23 - 25.5.

Se: www.korrofestivalen.se/

Spelmansstämma i Brevens bruk

2019-08-03

Lördag 3 augusti 2019
Spelträff 10.00
Tema spelmansböcker
Prova på durspel –
Jan Anders Andersson

Hembygdsgården 14.00
Allspel - Uppspelningar - Buskspel - Fika

Information se: www.olfm.se
Arrangörer: Södermanlands spelmansförbund, Östergötlands spelmansförbund,
Örebro läns folkmusikförbund och Brevens bruks hembygdsförening
Reklamblad: www.ostgotaspel.se/pdf/Brevensstamman2019.pdf

Ekebybornastämman

2019-08-17

13.00-16.00 Spelmansstämma i hembygdsgården, Ekeby-borna, med efterföljande kräftskiva! Allspelslåtar och äldre låtar. Gärna visor. Alla akustiska instrument välkomna. Mer information på hembygdsförbundets webbsida: http://www.askekeby.se/. Varmt välkomna!Peter Berry, spelledare.

Dans och spel-mansstämma i Kungsträd-gården, Stockholm.

2019-08-17

Dans och spel-mansstämma i Kungsträd-gården, Stockholm.

Läs mer: http://www.sormlandsspel.se

Spelmansstämma i Slaka

2019-09-07

Slaka kulturdagar med Spelmansstämma hålls i år den 7-8 september. Lördagen den 7 september är stämmodagen med allspel, spelstuga, konsert mm. Förra årets samarbete med Östergötlands Spelmansförbund var mycket positivt, så det fort-sätter även i år.
Detaljerat program kommer så småningom på websidorna: slakamusiken.wordpress.com och kul-turkraftslaka.wordpress.com

Norrköpings Folkmusikfestival

2019-10-04

4 - 5 oktober
http://www.festival.folkmusik.nu/