Knytkalas **INSTÄLLD**

2021-01-02

den 2 janunari, Eneby församlingshem, Heleneborgsg. 36, Norrköping

NORDLEK 2021 i Tammerfors

2021-07-20

Inför kommande NORDLEKS-stämma 20-25 juli i Finland nästa år anordnas en kompositionstävling, precis som vid tidigare stämmor.
Nästa års melodi-tema är mazurka!
Fina priser till 1:a, 2:a och 3:e pristagarna.
För mer information och hur anmälan sker, se www.folkdansringen.se. Du kan också vända dig med frågor till Nordleks Folkmusikutskott/ Helen Eriksson på mejl
musiclovers.sh@outlook.com, alternativt +467054178